รหัสผู้ใช้งาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1001

กรุงเทพมหานคร เขต 1

1101

สมุทรปราการ เขต 1

1102

สมุทรปราการ เขต 2

1201

นนทบุรี เขต 1

1202

นนทบุรี เขต 2

1301

ปทุมธานี เขต 1

1302

ปทุมธานี เขต 2

1401

พระนครศรีอยุธยา เขต 1

1402

พระนครศรีอยุธยา เขต 2

1501

อ่างทอง

1601

ลพบุรี เขต 1

1602

ลพบุรี เขต 2

1701

สิงห์บุรี

1801

ชัยนาท

1901

สระบุรี เขต 1

1902

สระบุรี เขต 2

2001

ชลบุรี เขต 1

2002

ชลบุรี เขต 2

2003

ชลบุรี เขต 3

2101

ระยอง เขต 1

2102

ระยอง เขต 2

2201

จันทบุรี เขต 1

2202

จันทบุรี เขต 2

2301

ตราด

2401

ฉะเชิงเทรา เขต 1

2402

ฉะเชิงเทรา เขต 2

2501

ปราจีนบุรี เขต 1

2502

ปราจีนบุรี เขต 2

2601

นครนายก

2701

สระแก้ว เขต 1

2702

สระแก้ว เขต 2

3001

นครราชสีมา เขต 1

3002

นครราชสีมา เขต 2

3003

นครราชสีมา เขต 3

3004

นครราชสีมา เขต 4

3005

นครราชสีมา เขต 5

3006

นครราชสีมา เขต 6

3007

นครราชสีมา เขต 7

3101

บุรีรัมย์ เขต 1

3102

บุรีรัมย์ เขต 2

3103

บุรีรัมย์ เขต 3

3104

บุรีรัมย์ เขต 4

3201

สุรินทร์ เขต 1

3202

สุรินทร์ เขต 2

3203

สุรินทร์ เขต 3

3301

ศรีสะเกษ เขต 1

3302

ศรีสะเกษ เขต 2

3303

ศรีสะเกษ เขต 3

3304

ศรีสะเกษ เขต 4

3401

อุบลราชธานี เขต 1

3402

อุบลราชธานี เขต 2

3403

อุบลราชธานี เขต 3

3404

อุบลราชธานี เขต 4

3405

อุบลราชธานี เขต 5

3501

ยโสธร เขต 1

3502

ยโสธร เขต 2

3601

ชัยภูมิ เขต 1

3602

ชัยภูมิ เขต 2

3603

ชัยภูมิ เขต 3

3701

อำนาจเจริญ

3901

หนองบัวลำภู เขต 1

3902

หนองบัวลำภู เขต 2

4001

ขอนแก่น เขต 1

4002

ขอนแก่น เขต 2

4003

ขอนแก่น เขต 3

4004

ขอนแก่น เขต 4

4005

ขอนแก่น เขต 5

4101

อุดรธานี เขต 1

4102

อุดรธานี เขต 2

4103

อุดรธานี เขต 3

4104

อุดรธานี เขต 4

4201

เลย เขต 1

4202

เลย เขต 2

4203

เลย เขต 3

4301

หนองคาย เขต 1

4302

หนองคาย เขต 2

4303

บึงกาฬ

4401

มหาสารคาม เขต 1

4402

มหาสารคาม เขต 2

4403

มหาสารคาม เขต 3

4501

ร้อยเอ็ด เขต 1

4502

ร้อยเอ็ด เขต 2

4503

ร้อยเอ็ด เขต 3

4601

กาฬสินธุ์ เขต 1

4602

กาฬสินธุ์ เขต 2

4603

กาฬสินธุ์ เขต 3

4701

สกลนคร เขต 1

4702

สกลนคร เขต 2

4703

สกลนคร เขต 3

4801

นครพนม เขต 1

4802

นครพนม เขต 2

4901

มุกดาหาร

5001

เชียงใหม่ เขต 1

5002

เชียงใหม่ เขต 2

5003

เชียงใหม่ เขต 3

5004

เชียงใหม่ เขต 4

5005

เชียงใหม่ เขต 5

5006

เชียงใหม่ เขต 6

5101

ลำพูน เขต 1

5102

ลำพูน เขต 2

5201

ลำปาง เขต 1

5202

ลำปาง เขต 2

5203

ลำปาง เขต 3

5301

อุตรดิตถ์ เขต 1

5302

อุตรดิตถ์ เขต 2

5401

แพร่ เขต 1

5402

แพร่ เขต 2

5501

น่าน เขต 1

5502

น่าน เขต 2

5601

พะเยา เขต 1

5602

พะเยา เขต 2

5701

เชียงราย เขต 1

5702

เชียงราย เขต 2

5703

เชียงราย เขต 3

5704

เชียงราย เขต 4

5801

แม่ฮ่องสอน เขต 1

5802

แม่ฮ่องสอน เขต 2

6001

นครสวรรค์ เขต 1

6002

นครสวรรค์ เขต 2

6003

นครสวรรค์ เขต 3

6101

อุทัยธานี เขต 1

6102

อุทัยธานี เขต 2

6201

กำแพงเพชร เขต 1

6202

กำแพงเพชร เขต 2

6301

ตาก เขต 1

6302

ตาก เขต 2

6401

สุโขทัย เขต 1

6402

สุโขทัย เขต 2

6501

พิษณุโลก เขต 1

6502

พิษณุโลก เขต 2

6503

พิษณุโลก เขต 3

6601

พิจิตร เขต 1

6602

พิจิตร เขต 2

6701

เพชรบูรณ์ เขต 1

6702

เพชรบูรณ์ เขต 2

6703

เพชรบูรณ์ เขต 3

7001

ราชบุรี เขต 1

7002

ราชบุรี เขต 2

7101

กาญจนบุรี เขต 1

7102

กาญจนบุรี เขต 2

7103

กาญจนบุรี เขต 3

7104

กาญจนบุรี เขต 4

7201

สุพรรณบุรี เขต 1

7202

สุพรรณบุรี เขต 2

7203

สุพรรณบุรี เขต 3

7301

นครปฐม เขต 1

7302

นครปฐม เขต 2

7401

สมุทรสาคร

7501

สมุทรสงคราม

7601

เพชรบุรี เขต 1

7602

เพชรบุรี เขต 2

7701

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

7702

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

8001

นครศรีธรรมราช เขต 1

8002

นครศรีธรรมราช เขต 2

8003

นครศรีธรรมราช เขต 3

8004

นครศรีธรรมราช เขต 4

8101

กระบี่

8201

พังงา

8301

ภูเก็ต

8401

สุราษฎร์ธานี เขต 1

8402

สุราษฎร์ธานี เขต 2

8403

สุราษฎร์ธานี เขต 3

8501

ระนอง

8601

ชุมพร เขต 1

8602

ชุมพร เขต 2

9001

สงขลา เขต 1

9002

สงขลา เขต 2

9003

สงขลา เขต 3

9101

สตูล

9201

ตรัง เขต 1

9202

ตรัง เขต 2

9301

พัทลุง เขต 1

9302

พัทลุง เขต 2

9401

ปัตตานี เขต 1

9402

ปัตตานี เขต 2

9403

ปัตตานี เขต 3

9501

ยะลา เขต 1

9502

ยะลา เขต 2

9503

ยะลา เขต 3

9601

นราธิวาส เขต 1

9602

นราธิวาส เขต 2

9603

นราธิวาส เขต 3

m001

สพม.เขต 1

m002

สพม.เขต 2

m003

สพม.เขต 3

m004

สพม.เขต 4

m005

สพม.เขต 5

m006

สพม.เขต 6

m007

สพม.เขต 7

m008

สพม.เขต 8

m009

สพม.เขต 9

m010

สพม.เขต 10

m011

สพม.เขต 11

m012

สพม.เขต 12

m013

สพม.เขต 13

m014

สพม.เขต 14

m015

สพม.เขต 15

m016

สพม.เขต 16

m017

สพม.เขต 17

m018

สพม.เขต 18

m019

สพม.เขต 19

m020

สพม.เขต 20

m021

สพม.เขต 21

m022

สพม.เขต 22

m023

สพม.เขต 23

m024

สพม.เขต 24

m025

สพม.เขต 25

m026

สพม.เขต 26

m027

สพม.เขต 27

m028

สพม.เขต 28

m029

สพม.เขต 29

m030

สพม.เขต 30

m031

สพม.เขต 31

m032

สพม.เขต 32

m033

สพม.เขต 33

m034

สพม.เขต 34

m035

สพม.เขต 35

m036

สพม.เขต 36

m037

สพม.เขต 37

m038

สพม.เขต 38

m039

สพม.เขต 39

m040

สพม.เขต 40

m041

สพม.เขต 41

m042

สพม.เขต 42